Ett växande samhälle

Företagande, Tips

Kostnader att dra av i företaget

Som företagare är det alltid värt att titta på vilka kostnader man egentligen kan dra av när det är dags att deklarera. Här kommer ett par förslag på detta.

Representation

Så länge något har en koppling till representation och företagets verksamhet kan man göra avdrag för detta i deklarationen. Kanske det mest klassiska exemplet av detta är en affärslunch där man möter kunder eller liknande i syftet av nätverkande, företagsutveckling eller bara bibehållande av redan etablerade affärsrelationer. Avdraget är då 90 kronor per person. Många föredrar att använda sig av lokala, men betydelsefulla platser för dessa typer av situationer, som exempelvis en lokal arena.

Ökade levnadsomkostnader

Om en resa i affärssyfte betyder att man måste övernatta på en annan ort kan detta bli avdragsgillt. Det kräver dock att orten man övernattar på ligger minst 5 mil från platsen där man har sitt kontor, och lika lång från där man bor. Detta uppgår till 220 kronor per dag, eller 110 kronor per halvdag. Hotellkostnader kan dock dras av med den verkliga kostnaden att bo där. Har man dock övernattat hos någon man känner och inte kan visa upp ett kvitto eller annan verifikation på själva kostnaden går det att göra avdrag med en schablon på upp till 110 kronor per natt.

Bilkostnader

När man använder sin privata bil även i företagets verksamheter, som att åka runt till kunder, kan man göra ett avdrag på 18,5 kronor per mil. Ett krav för detta är dock att man för en körjournal där man skriver ned hur långt man har kört och mellan vilka platser. Den måste även innehålla en motivering till varför man gjort denna resa.

Korttidsinventarier

Om företaget har inventarier med en ekonomisk livslängd på tre år eller mindre får man normalt sett dra av dessa på skatten under innevarande år vid anskaffning. Man måste dock kunna styrka att dessa faktiskt har en tre års eller kortare livslängd. Förbrukningsmaterial är också något som går att dra av fullt ut på en gång.

Julklappar till anställda

Man får även göra avdrag för julklappar man ger till sina anställda. För att det ska bli avdragsgill gäller dock att värdet inte får överstiga 450 kronor inklusive moms. I detta värde räknar man dock inte in arbetsgivarens kostnad för transport eller administration. Julklappen får heller inte vara kontanter. Om värdet av en julklapp överstiger 450 kronor blir man skattepliktig från första kronan.

Friskvård

Betalar man som arbetsgivare för gymkort till sina anställda är också detta en avdragsgill kostnad. Detta gäller för övrigt oavsett företagsform. Driver man ett aktiebolag får man som arbetsgivare även räkna in sig själv som anställd just för detta syfte. Det kan dock uteslutas från avdragsgilla kostnader i alla företagsformer om gymmet är väldigt dyrt och lyxbetonat.