Ett växande samhälle

Företagande, Tips

Öka medarbetarnas motivation

Genom åren har många forskare lagt ned stor tid på att lösa frågan hur man får människor att hitta motivationen för en uppgift och arbeta för att göra ett bra jobb. Med över 60 år av forskning har sett många olika resultat, och ibland resultat som sa emot andra studier. Vi har dock börjat komma närmare konkreta råd man kan ge oavsett vilken bransch det handlar om.

Ha tydliga mål

En hel del pekar på att ett mål kan vara den enskilt viktigaste faktorn för motivation. Forskning har visat att de som arbetar mot ett mål ofta har bättre prestationer. Ännu mer sådant om medarbetarna själva har fått vara med och påverka vilka mål som faktiskt satts upp. Tänk dock på att mål helst ska vara konkreta, mätbara, tidsbundna och uppnåeliga men samtidigt utmanande. Det ska helt enkelt vara ett meningsfullt mål.

Ge tydlig feedback

Att kombinera mål med tydlig feedback skapar kanske den bästa grunden för motivation. Genom att alltid informera medarbetare hur de ligger till i förhållande till målen och om de ägnar sin tid åt rätt saker hjälper man hålla ögonen på målet. Utöver detta blir feedbacken också ett resultat av arbetet och ansträngningarna. Bäst resultat får man om man följer prestationer med feedback så tätt inpå som möjligt.

Leta inspiration

Motivation och inspiration är som två sidor av samma mynt. Det finns motivation i inspiration och inspiration i motiverade arbetare. Att hitta inspirationen är inte alltid det enklaste att göra och det kan vara smart att ta hjälp utifrån ibland.

Jobba med helheter

Motivation hittar man också i arbete vars uppgifter går ut på att färdigställa någon från grunden till ett färdigt stadium. En stor anledning till detta kan mycket väl vara att det innebär variation i arbetet, men många menar att det också är lättare att se uppgiften som meningsfull i sig själv och viktig för företaget.

Comments are disabled.