Ett växande samhälle

Företagande, Tyringe

Starta eget i Tyringe

På mindre orter så är arbetslöshet ett stort problem. Det är inte ovanligt att man måste flytta för att få arbete. Att starta ett eget företag kan göra det möjligt att bo kvar på sin hemort.

När man har en affärsidé och är intresserad av att starta eget företag, så kan det vara bra att läsa på lite och att få bolla sina tankar med någon utomstående. Dessutom behöver man kapital för att finansiera sin företagsstart. Det finns en hel del kostnadsfria rådgivning och stöd som man kan ansöka om som nyföretagare. Man kan bland annat vända sig till Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum och Almi.

Statligt nyföretagarstöd:

  • Arbetsförmedlingen: Kan erbjuda starta eget bidrag till den som är arbetslös. Ger personlig rådgivning och kan hjälpa dig att pröva din affärsidé. När du ska ansöka om starta eget bidrag behöver du ha din affärsplan klar.
  • Nyföretagarcentrum: Erbjuder rådgivning vid företags start och kan bland annat hjälpa dig med din affärsplan. De har även ett mentorprogram där du kan få rådgivning av en etablerad företagare. Mentorn kan också hjälpa dig med värdefulla affärskontakter genom sitt eget nätverk. Samtidigt som de verkar som en inspiratör och förebild.
  • Almi: Ger rådgivning vid företagsstart, erbjuder mentorstöd, innovationsstöd, microlån och högrisklån.

När det gäller finansiering kan privatpersoner vara intresserade att investera i ditt företag.

Stöd från privata aktörer:

  • Affärsänglar: Privatpersoner som oftast investerar som ett komplement till ägarens egna investeringar. De är oftast personer med erfarenheter av eget företagande och har ett aktivt ägarengagemang i sina investeringsobjekt. Förutom kapital kan de erbjuda sina affärsmässiga kunskaper.
  • Släkt och vänner; som tror på din affärsidé och har möjlighet att göra en kapitalinvestering.

Innovatörer kan vända sig till Almi för att få extra stöd för sin innovativa affärsidé.

Almis innovationsstöd:

  • Förstudiemedel: Ekonomiskt stöd för idéer i projektfasen.
  • Inovationsrådgivning: Rådgivning från idé till färdig produkt.
  • Innovations check: Bidrag på högst 50 000 kronor för bland annat prototyp tillverkning och patentsök.
  • Innovationslån: Ett villkorslån där du kan låna upp till 50 procent av dit totala finansieringsbehov. Minsta lånebeloppet ligger på 50 000 kronor.
  • Såddkapital: Almi investerar pengar i företagets tidiga skede för att möjliggöra tillväxt.

En god idé kan bära frukt om man har uthållighet och framtidstro. Genom att lyssna och inspireras av de människor som är genuint intresserade av företagsidén, får man den kraft som behövs för att orka hela vägen.

Comments are disabled.